Anunț - Cadastru General Satul Șardu
FOTO:

Anunț - Cadastru General Satul Șardu

Dată eveniment:  07.03.2022 |  Ora: 10


SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada 07.03 – 11.03.2022 și 14.03 – 18.03.2022, între orele 10:00 - 15:00, la Căminul Cultural din satul Șardu, se va realiza campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane din satul Șardu. Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii cu actele doveditoare ale imobilelor intavilane și extravilane din satul Șardu!