Anunț - Cadastru General Satele Topa Mică și Sumurducu
FOTO:

Anunț - Cadastru General Satele Topa Mică și Sumurducu

Dată eveniment:  02.04.2022 |  Ora: 10


SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada 02.05 – 06.05.2022 și 09.05 – 13.05.2022, Luni - Joi între orele 10:00 - 15:00, Vineri 10:00 - 13:00, în sediul primăriei Sânpaul, se va realiza campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane(inclusiv păduri). Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii cu actele doveditoare ale imobilelor intavilane și extravilane din satele Topa Mică și Sumurducu!