Măsuri instituite în vederea limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 pe teritoriul județului Cluj
FOTO:

Măsuri instituite în vederea limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 pe teritoriul județului Cluj

Dată eveniment:  30.10.2020 |  Ora: 08:00


Dragi concetățeni, 

având în vedere peristența unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul județului Cluj precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, în data de 30.10.2020 a fost republicată hotărârea nr. 52 a CJSU. Mai jos găsiți o copie a documentului:

HCJSU nr. 52 republicată

Extragem, în continuare, paragrafele care privesc direct situația comunei Sânpaul, ținând cont de incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile, care, conform anexei 1 este de 0,44/1000, adică mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori:

...

”Art. 1. În aplicarea prevederilor art 1 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 este obligatorie pe raza județului Cluj purtarea măștii de protecție ,în așa fel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne ... 

Art. 2. (1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. 1 din Anexa nr. 2 a H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în unitățile administrativ teritoriale de pe raza județului Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroanele și alte asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii ...

...

Art. 10^1 În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori) se dispun, pe o perioadă de 14 zile, următoarele măsuri:

a)... organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului.

b)... activitatea cu publicul a operatorilor economici care care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare si/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00-23:00, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

c)... activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00-23:00, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

d)... prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui ANSVSA.

e)...nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

f)... activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a CNSU, ...”

 

Vă rugăm să respectăm cu toții aceste măsuri.

Vă mulțumim!