Anunț de vânzare buldoexcavator FAI KOMATSU
FOTO:

Anunț de vânzare buldoexcavator FAI KOMATSU

Dată eveniment:  21.04.2022 |  Ora: 11:00


ANUNŢ

privind organizarea unei licitaţii publice cu strigare pentru vânzarea unui buldoexcavator FAI Komatsu WB95R

 

Comuna Sânpaul, cu sediul în localitatea Sânpaul nr. 195, Județul Cluj, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unui buldoexcavator FAI Komatsu WB95R. Persoanele interesate pot să-l vadă la baza sportivă Sânpaul, cu programare telefonică prealabilă.

Licitaţia va avea loc în data de 21.04.2022, ora 1100, la sediul primăriei Sânpaul din localitatea Sânpaul nr. 195, Județul Cluj. În cazul neadjudecării, licitaţia se va repeta în aceleaşi condiţii în data de 28 aprilie 2022, ora 1100, și în 05 mai 2022, ora 1100, tot la sediul Primăriei Sânpaul.

Ofertanţii interesaţi pentru participare la licitaţie vor depune la Registratura instituţiei, până la data de 21 aprilie 2022 ora 1000 următoarele acte:

a. cererea de înscriere pentru participare la licitaţie;

b. certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului şi/sau actul de identitate al reprezentantului legal/persoanei autorizate;

c. certificat fiscal, fără datorii restante, privind achitarea taxelor şi impozitelor locale eliberat de autorităţile locale;

d. certificat fiscal, fără datorii restante, privind achitarea taxelor și impozitelor la bugetul consolidat (ANAF).

Preţul de pornire a licitaţiei este de 4899 euro echivalent lei la cursul BNR din data licitației. Garanția de participare este de 2000 lei/ofertant.

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri la sediul primăriei biroul achiziții, telefon 0264282810, fax 026422805, email primaria@sanpaulcluj.ro.

Caietul de sarcini, raportul de expertiză și HCL-ul de aprobare a vânzării utilajului se pot descărca de mai jos, fișiere Adobe PDF, semnate digital.

Vă așteptăm cu drag.

Caiet de sarcini pentru vânzare buldoexcavator
Raport de expertiză tehnică
HCL nr. 30/2020 privind aprobarea vânzării