ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
FOTO:

ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Dată eveniment:  19.10.2022 |  Ora: 08:00


Conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru încălzirea locuinței în perioada  01.11.2022-31.03.2023, compartimentul de Asistență Socială al comunei Sânpaul preia actele necesare la întocmirea dosarelor pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece începând din data de 19.10.2022

Pentru a beneficia de acest ajutor solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- venitul pe membru de familie, să nu depășască  suma de 1386 lei, iar venitul persoanelor singure să nu depășască suma de 2053 lei;

- să nu dețină depozit bancar cu valoare de peste 3000 lei, suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare de producție netă depășește suma de 1000 euro pentru o persoană singură, respectiv 2500 euro pentru o familie;

- să dețină o singură locuință;

- terenul intravilan deținut să nu depășască 2000 m2;

- să dețină un singur autoturism și să aibă o vechime de peste 10 ani;

- să nu dețină mașină autoutilitară, microbuz, tractor cu remorcă, combină agricolă, presă de ulei, moară de cereale;

- să nu dețină utilaje de prelucrarea lemnului, gater sau alte utilaje.

Solicitantul trebuie să declare orice modificare a veniturilor lunare și să fie cele reale, deoarece vor fi verificate de către AJPIS(Agenția Cluj pentru Plăți și Inspecții Sociale).

Acte necesare:

- cerere și declarație pe propria răspundere(model găsit la compartimentul Asistență Socială);

          - acte de identificare(buletin, certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani, certificate de căsătorie);

          - adeverință cu venitul net, din luna anterioară depunerii cererii, pentru persoanele care sunt angajate cu contract de muncă;

          - ultimul cupon de pensie;

          - adeverință de școlarizare pentru elevi și studenți;

          - adeverință cu terenul și venitul agricol(de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sânpaul);

          - adeverință de la compartimentul Taxe și Impozite cu numărul de autoturisme și locuințe deținute;

          - adeverință de venit de la Finanțe pentru persoanele care nu lucrează.

Actele se vor depune zilnic la sediul primăriei Sânpaul.

 Mod de calcul: Legea nr. 226/2021 Art. 7.

   (1) Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează: 

   a) în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei; 

   b) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei; 

   c) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei; 

   d) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei; 

   e) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei; 

   f) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei; 

   g) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1.040 lei; 

   h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei; 

   i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei; 

   j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei; 

   k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei. 

   (2) Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. 

   (3) Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului şi nu poate fi mai mică de: 

   a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale; 

   b) 500 lei/lună, pentru energie electrică; 

   c) 320 lei/lună, pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Primăria Sânpaul.