Anunț - Cadastru General Satul Sânpaul
FOTO:

Anunț - Cadastru General Satul Sânpaul

Dată eveniment:  21.03.2022 |  Ora: 10


SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada 21.03 – 25.03.2022 și 28.03 – 01.04.2022, între orele 10:00 - 15:00, în sediul primăriei Sânpaul, se va realiza campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane(inclusiv păduri), din satul Sânpaul. Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii cu actele doveditoare ale imobilelor intavilane și extravilane din satul Sânpaul!