ANUNȚ - TICHETE SOCIALE
FOTO:

ANUNȚ - TICHETE SOCIALE

Dată eveniment:  02.09.2020 |  Ora: 08


În conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă li se vor acorda tichete sociale în cuantum de 500 lei/copil/an școlar.

Pentru a beneficia de acest ajutor solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă domiciliul/reședința în comuna Sânpaul,

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1115 lei,

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar să fie de până la 284 lei,

- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Cererile și actele doveditoare vor fi depuse de către reprezentantul legal al copilului la sediul primăriei Sânpaul sau în format electronic pe adresa de email primaria@sanpaulcluj.ro până la data de 10 septembrie 2020.

Alăturat model cerere pdf.

Model cerere tichete sociale