Anunț de licitație pentru vânzare lemne - a 2-a licitație
FOTO: Vânzare lemne

Anunț de licitație pentru vânzare lemne - a 2-a licitație

Dată eveniment:  04 octombrie 2021 |  Ora: 12:00


ACTUALIZARE: procesul-verbal de preselecție din 28.09.2021

Primăria Sânpaul organizează în data de 04 octombrie 2021, ora 1200, a 2-a licitație deschisă, cu strigare, cu preselecție, pentru vânzarea unei cantități de 429,22 mc de lemn, conform actului de punere în valoare anexat. Prețul de pornire este de 112 lei/mc, pasul de 5 lei/mc iar garanția de participare este de 2404 lei. Preselecția se face în data de 28 septembrie ora 1200, documentele putând fi depuse până la data de 28 septembrie 2021 ora 1100. Informații suplimentare se găsesc în documentele atașate prezentului anunț, la sediul primăriei - compartimentul achiziții - tel. 0752249141.

Vă așteptăm cu drag!

Anunț de licitație (fișier Adobe PDF)
Instrucțiuni pentru ofertanți
Caiet de sarcini
Act de punere în valoare
Formulare (fișier editabil MS Word)
Proces-verbal de preselecție