Anunț - Cadastru General Satul Mihăiești
FOTO:

Anunț - Cadastru General Satul Mihăiești

Dată eveniment:  07.04.2022 |  Ora: 10


SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada  04.04 – 08.04.2022 și 11.04 – 15.04.2022, între orele 10:00 - 15:00, în sediul primăriei Sânpaul, se va realiza campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane(inclusiv păduri), din satul Mihăiești. Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii cu actele doveditoare ale imobilelor intavilane și extravilane din satul Mihăiești!