ANUNȚ - MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PENTRU PERIOADELE CANICULARE
FOTO:

ANUNȚ - MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PENTRU PERIOADELE CANICULARE

Dată eveniment:  27.06.2022 |  Ora: 13


- Este interzisă utilizarea focului deschis la arderea de miriștini sau vegetație uscată.

- Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în
zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt.

- Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în
zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special
amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la
construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

- Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de
locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn,
hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fiind supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.