Anunț de mediu
FOTO:

Anunț de mediu

Dată eveniment:  12.05.2022 |  Ora: 12:00


Comuna Sânpaul, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism pentru Comuna Sânpaul. Prina versiune a planului poate fi consultată la sediul Primăria Comunei Sânpaul, sat Sânpaul nr. 195, Județul Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 0900-1400 și vineri între orele 0900-1300, din data de 12 mai 2022. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 31 mai 2022 la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bloc B9, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, email office@apmcj.anpm.ro.

Vă mulțumim.