Anunț - Cadastru General
FOTO:

Anunț - Cadastru General

Dată eveniment:  06.10.2022 |  Ora: 10:00


SC TOTAL BUSINESS LAND SRL, în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada 06.10 – 31.10.2022, Luni - Joi între orele 10:00 - 15:00, Vineri 10:00 - 13:00, în sediul primăriei Sânpaul, se va continua campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane(inclusiv păduri). Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii (care încă nu au depus solicitarea) cu actele doveditoare ale imobilelor intravilane și extravilane, mai puțin cei din satul Șardu, deoarece actele pentru satul Șardu se află în lucru la cadastru, cei care nu au solicitat sau au modificări pentru satul Șardu, vor putea depune solicitările în perioada de corecție care va fi anunțată.