Asistență socială

1.Dosar alocație de stat: (L61/1993- pana la 2 ani)

- certificat nou-nascut (original+copie xerox)

- act de identitate mamă, tată original (original+copie xerox)

- dosar plic

- livret de famili + copie xerox

2.Dosar îndemnizație nou-născut: (L416/2001 art.25)

- certificat de nastere nou-nascut, original + copie

- certificat de naștere ceilalți copii (dacă este cazul) ,copie xerox

- acte de identitate părinti , original + copie xerox

- livret de familie original + copie xerox cu filelel scrise

- adeverință - negație ( dacă nașterea a fost înregistrată la o altă primărie decât cea de domiciliu) de la primăria unde s-a inregistrat nasterea

- dosar plic

3.Dosar trusou nou născut (L482/2006)

- certificat de naștere nou-născut, original+copie

- act de identitate mamă, original+copie

- dosar plic

4.Îndemnizație lunară pentru creșterea copilului:

- actul de identitate al solicitantului

- certificat de nștere al copilului și ( după caz) livret de familie

- certificat de persoană cu handicap al copilului (dacă este cazul)

- adeverință eliberată de plătitorul îndemnizației de maternitate, sau dupa caz, declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul realizează venituri profesionale supuse impozitului.

- cerere adresata angajatorului privind acordarea concediului de ingrijire a copilului

- decizie de suspendare

- dosar plic