ANUNȚ - PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR ALIMENTARE IN CADRUL POAD
FOTO:

ANUNȚ - PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR ALIMENTARE IN CADRUL POAD

Dată eveniment:  25.05.2022 |  Ora: 08


DIN DATA DE 25.05.2022 VA INCEPE DISTRIBUIREA AJUTOARELOR ALIMENTARE IN CADRUL POAD 2019-2021.

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de ajutoare alimentare si care au calitatea de destinatari finali sunt:

a) persoanele carora le este stabilit prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat in baza Legii 416/2001,

b) familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii 277/2010,

c) persoanele aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv:

- victime ale calamitatilor,

- fara locuinta,

- aflate in situatii deosebite de vulnerabilitate,

- cu incadrare in grad de handicap grav, accentuat si mediu,

     La ridicarea acestor ajutoare alimentare va rugam sa prezentati cartea de identitate si certificatul de incadrare in grad de handicap (unde este cazul).