Evenimente

Reamintire - consultare publică în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Sânpaul
Reamintire - consultare publică în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Sânpaul

Dată eveniment:  15.10.2020 |  Ora: 12:00

Dorim să vă reamintim că mâine, 15.10.2020, între orele 12:00 - 14:00 la Căminul Cultural din localitatea Sânpaul se va derula consultarea publică în vederea actualizării Planului Urbanistic General. Persoanele interesate sunt invitate să ia parte la dezbatere. 

Anunț regulament de funcționare al programului cu publicul la  Primăria comunei Sânpaul
Anunț regulament de funcționare al programului cu publicul la Primăria comunei Sânpaul

Dată eveniment:  09 octombrie 2020 |  Ora: 11

 

Reguli de funcționare ale programului cu publicul la

 Primăria comunei Sânpaul

în contextul creșterii numărului de infectări cu

virusul SARS-CoV-2

 

 

  1. Masca de protecție este OBLIGATORIE în toate spațiile închise ale Primăriei comunei Sânpaul pe toată perioada vizitei în instituție.

 

  1. Ușile de acces în toate cele 3 corpuri ale clădirii vor fi închise pe interior.

 

  1. Se va permite accesul cetățenilor câte o persoană / departament în corpul de clădire corespunzător în funcție de tipul problemei de rezolvat, obligatoriu cu mască de protecție, după scanarea temperaturii corporale și dezinfectarea mâinilor. Accesul va fi permis de către persoana căutată din departamentul respectiv în urma apelului efectuat de cetățean. Numerele de telefon corespunzătoare fiecărui departament vor fi afișate la fiecare intrare. La plecare, angajatul închide ușa în urma cetățeanului.

 

Aceste reguli intră în vigoare începând de vineri, 09.10.2020 orele 11:00

Vă mulțumim!

 

ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Dată eveniment:  15.10.2020 |  Ora: 08

Conform O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, începând din data de 15.10.2020, compartimentul de Asistență Socială al comunei Sânpaul preia actele necesare la întocmirea dosarelor pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece( noiembrie 2020 – martie 2021).

Pentru a beneficia de acest ajutor solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să dețină o singură locuință; - terenul intravilan deținut să nu depășască 2000 m2; - să dețină un singur autoturism și să aibă o vechime de peste 10 ani; - să nu dețină mașină autoutilitară, tractor cu remorcă, combină agricolă, presă de ulei, moară de cereale, gatăr; - să nu dețină depozit bancar cu valoare de peste 3000 lei, suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare de producție netă depășește suma de 1000 euro pentru o persoană singură, respectiv 2500 euro pentru o familie; - venitul pe membru de familie trebuie să nu depășască  suma de 750 lei.

Deținerea unuia din bunurile menționate conduce la excluderea de la ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Acte necesare:

- cerere și declarație pe propria răspundere(model găsit la compartimentul Asistență Socială); - acte de identificare(carte de identitate, buletin, certificate de naștere); - acte privind veniturile realizate de toți membrii familiei(adeverință de venit eliberată de angajator, adeverință de la administrația financiară, mandate poștale, adeverință instituție de învățământ pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, burselor sociale și „bani de liceu”.

Actele se vor depune zilnic la sediul primăriei Sânpaul, Compartiment Asistență Socială, cu respectarea masurilor de distantare socială și prevenire a răspandirii Coronavirus SARS-CoV-2.

Primăria Sânpaul

Anunt - Proiect de modernizare a iluminatului public finanțat de AFM
Anunt - Proiect de modernizare a iluminatului public finanțat de AFM

Dată eveniment:  05.10.2020 |  Ora: 12:00

Avem plăcerea să vă anunțăm că în data de 02.10.2020 a fost publicată lista cererilor de finanțare aprobate in cadrul ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și, în urma aplicării, comuna Sânpaul a primit finanțare. Astfel, în perioada următoare vor fi inlocuite un număr de peste 300 lămpi având consum ridicat de energie cu lămpi moderne, având tehnologie LED, sistem dimabil și de telegestiune, în vederea reducerii consumului de energie. 

Vă mulțumim!

Lista cererilor aprobate 02.10.2020

ANUNȚ - APIA
ANUNȚ - APIA

Dată eveniment:  14.09.2020 |  Ora: 09

Pentru intrarea în plată a subvențiilor pe anul 2020, toți fermierii sunt chemați să semneze declarația pentru terenuri și animale, precum și declarația pentru cosit și depozitat fânul. Pentru a veni în sprijinul fermierilor, un angajat APIA Cluj se va deplasa în comuna Sânpaul în zilele de Luni, 14.09.2020 și Marți, 15.09.2020, între orele 09 – 15, la Căminul Cultural din satul Sânpaul. Fermierii sunt rugați să aducă o copie după actul de identitate, extras de cont bancar(pentru a confirma contul) și copii după pașapoarte pentru cei care dețin animale.

Primăria.

ANUNȚ - TICHETE SOCIALE
ANUNȚ - TICHETE SOCIALE

Dată eveniment:  02.09.2020 |  Ora: 08

În conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă li se vor acorda tichete sociale în cuantum de 500 lei/copil/an școlar.

Pentru a beneficia de acest ajutor solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă domiciliul/reședința în comuna Sânpaul,

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1115 lei,

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar să fie de până la 284 lei,

- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Cererile și actele doveditoare vor fi depuse de către reprezentantul legal al copilului la sediul primăriei Sânpaul sau în format electronic pe adresa de email primaria@sanpaulcluj.ro până la data de 10 septembrie 2020.

Alăturat model cerere pdf.

Model cerere tichete sociale

Consultarea populației în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Sânpaul
Consultarea populației în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Sânpaul

Dată eveniment:  01/09/2020 |  Ora: 15:00

Buna Ziua

În vederea actualizării Planului Urbanistic General (PUG), în documentul alăturat este prezentat programul consultării publice:

Anunț consultare PUG

În secțiunea Acasa/Urbanism am publicat atât Regulamentul local de Urbanism (RLU) cât și planșele cu propunerile limitelor intravilanului noului PUG.

Toate acestea pot fi consultate și în format fizic (pe hârtie) la sediul Primăriei în programul afișat în anunț.

Pentru a se aduce observații și amendamente acestuia, programul înregistrării acestora este luni-vineri 9:00 - 12:00 în perioada 01.09.2020 - 15.10.2020.

Documentele necesare depunerii de amendamente sunt: - copie act de proprietate asupra terenului în cauză (extras

                                                                                                        CF, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.)

                                                                                                    - copie C.I. proprietar

                                                                                                    - cerere (poate fi redactată la sediul Primăriei, iar copiile

                                                                                                          pot fi realizate tot acolo)

Mai multe informații pot fi oferite de persoanele responsabile.

Cu mulțumiri!

Comunicat
Comunicat

Dată eveniment:  17.08.2020 |  Ora: 18:15

Stimați cetățeni ai comunei

      Vă informez că azi, 17 august, am fost înregistrat la DSP Cluj cu rezultat pozitiv la un test Covid.
      Am facut testul în 12 august la cerere, fără a avea aproape deloc simptome, doar din corectitudine, deoarece urmau în program numeroase întâlniri, inclusiv vizite la ministere.
      Trecând peste toate discuțiile privitoare la concludența testului, trebuiesc respectate regulile în vigoare, asemeni prefectului județului și a oricărui alt cetatean, în primul rând regula privind izolarea la domiciliu timp de 14 zile.
      Menționez că în sediul primăriei nu am fost în ultimele 9-10 zile și că s-au respectat și se vor respecta în continuare regulile de protecție împotriva răspândirii Covid.


      Vă doresc multă, multă sănătate!

 

      Ovidiu Colceriu, primar Sânpaul

 

Anunț cetățeni privin cazurile Covid-19 din comuna Sânpaul
Anunț cetățeni privin cazurile Covid-19 din comuna Sânpaul

Dată eveniment:  29 iulie 2020 |  Ora: 14

Anunt APM la obiectivul: Modernizări și extinderi la rețelele de apă și apă uzată din comuna Sânpaul, județul Cluj.
Anunt APM la obiectivul: Modernizări și extinderi la rețelele de apă și apă uzată din comuna Sânpaul, județul Cluj.

Dată eveniment:  17.07.2020 |  Ora: 12:00

COMUNA SÂNPAUL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizări și extinderi la rețelele de apă și apă uzată din comuna Sânpaul, județul Cluj. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, și la sediul titularului: COMUNA SÂNPAUL, cu sediul în loc. Sânpaul, nr. 195, jud. Cluj, în zilele de luni-joi între orele 900-1400 și vineri între orele 900-1200.

            Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr. 99, jud. Cluj.

Anunț pentru licitație construire sală de sport și reabilitare dispensar
Anunț pentru licitație construire sală de sport și reabilitare dispensar

Dată eveniment:  08.07.2020 |  Ora: 14

 Primăria comunei Sânpaul anunță firmele interesate că au fost lansate licitațiile pentru construirea unei săli de sport în localitatea Sânpaul și pentru reabilitarea și modernizarea dispensarului uman din localitatea Sânpaul. Licitația pentru construirea sălii de sport este organizată și finanțată de către Compania Națională de Investiții SA, iar licitația pentru reabilitarea și modernizarea dispensarului uman este organizată de către primăria Sânpaul și este finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). 

 Mai jos aveți anunțurile pentru cele două licitații și vă rugăm să urmăriți SICAP-ul pentru clarificări și informații suplimentare.

Anunț pentru construire sală de sport Sânpaul (fișier Adobe PDF)
Anunț pentru reabilitare și modernizare dispensar (fișier Adobe PDF)

 

Anunt APM Extindere rețea de apã – subtraversãri și racorduri la rețeaua de apã în sat Mihãiești, comuna Sânpaul
Anunt APM Extindere rețea de apã – subtraversãri și racorduri la rețeaua de apã în sat Mihãiești, comuna Sânpaul

Dată eveniment:  28.05.2020 |  Ora: 12:00

            COMUNA SÂNPAUL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere rețea de apă – subtraversări și racorduri la rețeaua de apă în sat Mihăiești, comuna Sânpaul, județul Cluj. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, și la sediul titularului: COMUNA SÂNPAUL, cu sediul în loc. Sânpaul, nr. 195, jud. Cluj, în zilele de luni-joi între orele 900-1400 și vineri între orele 900-1200.

            Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr. 99, jud. Cluj.

Erata colectare gunoi menajer
Erata colectare gunoi menajer

Dată eveniment:  16.06.2020 |  Ora: 17:00

Stimați cetățeni

Printr-o regretabilă eroare - mai degrabă o neînțelegere - s-a afișat pe site-ul comunei un program de colectare al deșeurilor care nu s-a respectat. Motivul nerespectării lui a fost faptul că acesta era programul de colectare pentru o altă comună deservită de Eco Comunal, comuna Baciu. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create, totodată vă anunțăm că pentru viitorul apropiat programul este următorul: miercuri 17.06.2020 se vor ridica deșeuri menajere, iar marți, 23.06.2020 se vor colecta deșeuri reciclabile (PET-uri și doze). Între timp vom reveni cu un program de colectare corect. Vă mulțumim pentru înțelegere

Anunț de intenție
Anunț de intenție

Dată eveniment:  04.06.2020 |  Ora: 08

Autoritatea contractantă: Comuna Sânpaul, având sediul în loc. Sânpaul, nr 195, 407530, jud. Cluj, CIF 4546987.

În vederea accesării fondurilor puse la dispoziție de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) prin Schema de Granturi Mici – ”Acces la finanțare 2020”, autoritatea contractantă dorește să încheie unul sau mai multe parteneriate cu organizații non-profit cu activitate, expertiză și experiență în domeniul desegregării sociale, programe de incluziune a categoriilor marginalizate cât și creșterea calității vieții. Scopul acestor parteneriate este îmbinarea cunoștințelor fiecăruia dintre parteneri pentru a putea maximiza rezultatele acțiunilor propuse.

În vederea participării la procesul de selecție al partenerilor, doritorii pot depune o scrisoare de intenție care să cuprindă date de identificare, de contact și informații despre domeniile în care au activat până marți, 09.06.2020, orele 16:00 la sediul mai sus precizat al autorității contractante.

Lucrari de reabilitare
Lucrari de reabilitare

Dată eveniment:  05.05.2020 |  Ora: 12:00

După cum probabil știți, în această perioadă se efectuează lucrări de reabilitare ale drumului  E81-1F pe tronsonul Cluj-Napoca - Topa Mică. Primăria comunei Sânpaul în colaborare cu CNAIR  a demarat o acțiune de reabilitare a ulițelor în comună folosind materialul rezultat în urma frezării stratului de uzură de pe E81.  Astfel, în următoarea perioadă vor fi depozitate cantități însemnate de asfalt frezat pe domeniul public în diferite locații din comună, urmând a fi împrăștiat și cilindrat ulterior . Atragem atenția cetățenilor că acest material este destinat EXCLUSIV reabilitării ulițelor comunei, a domeniului PUBLIC, nicidecum a celui privat. Cei care încalcă acest lucru vor suporta consecințele faptelor lor.

Cu considerație,

Primăria comunei Sânpaul 

UN PAȘTE FERICIT TUTUROR!
UN PAȘTE FERICIT TUTUROR!

Dată eveniment:  19.04.2020 |  Ora: 00