Evenimente

ANUNȚ - CADASTRU GENERAL
ANUNȚ - CADASTRU GENERAL

Dată eveniment:  21.10.2021 |  Ora: 08

În perioada următoare se vor face măsurători pentru terenul intravilan, urmând apoi extravilanul, se vor măsura pe exterior toate construcțiile existente, după terminarea unui sector se va afișa la sediul primăriei Sânpaul pentru consultare cu proprietarii care vor fi chemați pentru a semna și prezenta acte care îndreptățesc proprietatea. Fiecare caz va fi discutat în parte, privind specificul lui.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor vă rugăm să permiteți accesul personalului firmei pentru a efectua măsurătorile.

Vă mulțumim.

ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Dată eveniment:  13.10.2021 |  Ora: 08

Conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, compartimentul de Asistență Socială al comunei Sânpaul preia actele necesare la întocmirea dosarelor pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece( noiembrie 2021 – martie 2022).

Pentru a beneficia de acest ajutor solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să dețină o singură locuință; - terenul intravilan deținut să nu depășască 2000 m2; - să dețină un singur autoturism și să aibă o vechime de peste 10 ani; - să nu dețină mașină autoutilitară, tractor cu remorcă, combină agricolă, presă de ulei, moară de cereale, gatăr; - să nu dețină depozit bancar cu valoare de peste 3000 lei, suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare de producție netă depășește suma de 1000 euro pentru o persoană singură, respectiv 2500 euro pentru o familie; - venitul pe membru de familie, să nu depășască  suma de 1386 lei, iar venitul persoanelor singure să nu depășască suma de 2053 lei.

Deținerea unuia din bunurile menționate conduce la excluderea de la ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Acte necesare:

- cerere și declarație pe propria răspundere(model găsit la compartimentul Asistență Socială); - acte de identificare(carte de identitate, buletin, certificate de naștere); - acte privind veniturile realizate de toți membrii familiei(adeverință de venit eliberată de angajator, adeverință de la administrația financiară, mandate poștale, adeverință instituție de învățământ pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, burselor sociale și „bani de liceu”.

Actele se vor depune zilnic la sediul primăriei Sânpaul, Compartiment Asistență Socială, cu respectarea masurilor de distantare socială și prevenire a răspandirii Coronavirus SARS-CoV-2.

Primăria Sânpaul

ANUNȚ-ANAF
ANUNȚ-ANAF

Dată eveniment:  12.10.2021 |  Ora: 12

ANUNȚ VÂNZARE LA LICITAȚIE TEREN TOPA-MICĂ.

Citește anunțul aici

Anunț-APIA
Anunț-APIA

Dată eveniment:  29.09.2021 |  Ora: 08

Miercuri 29.09.2021, de la ora 8, fermierii care nu au fost la APIA Cluj să semneze declarația pentru subvenție pe anul 2021, sunt invitați la sediul primăriei Sânpaul, unde un reprezentant APIA îi va aștepta să semneze aceste declarații.

Anunț de licitație pentru vânzare lemne - a 2-a licitație
Anunț de licitație pentru vânzare lemne - a 2-a licitație

Dată eveniment:  04 octombrie 2021 |  Ora: 12:00

ACTUALIZARE: procesul-verbal de preselecție din 28.09.2021

Primăria Sânpaul organizează în data de 04 octombrie 2021, ora 1200, a 2-a licitație deschisă, cu strigare, cu preselecție, pentru vânzarea unei cantități de 429,22 mc de lemn, conform actului de punere în valoare anexat. Prețul de pornire este de 112 lei/mc, pasul de 5 lei/mc iar garanția de participare este de 2404 lei. Preselecția se face în data de 28 septembrie ora 1200, documentele putând fi depuse până la data de 28 septembrie 2021 ora 1100. Informații suplimentare se găsesc în documentele atașate prezentului anunț, la sediul primăriei - compartimentul achiziții - tel. 0752249141.

Vă așteptăm cu drag!

Anunț de licitație (fișier Adobe PDF)
Instrucțiuni pentru ofertanți
Caiet de sarcini
Act de punere în valoare
Formulare (fișier editabil MS Word)
Proces-verbal de preselecție

 

Anunț - Agenția pentru Protecția Mediului
Anunț - Agenția pentru Protecția Mediului

Dată eveniment:  08.09.2021 |  Ora: 14,30

Vă informăm că din data de 3 august 2021 a intrat în vigoare Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

În conformitate cu prevederile HG nr. 964/2000, modificat prin HG nr. 587/2021, de la intrarea în vigoare a Ordinului, prevederile Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole devin obligatorii pentru toți fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole și pentru autoritățile administrației publice locale ale localităților pe teritoriul cărora există exploatații agricole, în timp ce Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole conține, în plus, recomandări valoroase pentru fermieri.

Documentele menționate pot fi consultate la adresa:

https://apanoastra.ro/programul-de-actiune-pentru-protectia-apelor-impotriva-poluarii-cu-nitrati-proveniti-din-surse-agricole

Anunț închiriere imobile - actualizare 13.10.2021
Anunț închiriere imobile - actualizare 13.10.2021

Dată eveniment:  12 octombrie 2021 |  Ora: 12:00

Actualizare 2:

Raportul procedurii de licitație
Raport privind documentele de calificare

 

Actualizare:

Proces-verbal de vizualizare a documentelor de calificare depuse

Primăria Comunei Sânpaul organizează în data de 29.09.2021, ora 1200, licitație pentru închirierea mai multor imobile:

- grajdul nr. 3 în suprafață de 798 mp din localitatea Berindu, la nr. 13, cu teren aferent comun cu celelalte 3 grajduri;

- magazie în suprafață de 168 mp cu teren aferent de 1000 mp situat în localitatea Mihăiești nr. 87A;

- telecentru în suprafață de 30 mp cu teren aferent comun cu Școala Berindu, situat în localitatea Berindu nr. 56 (clădirea școlii).

Detalii suplimentare se regăsesc în documentele de mai jos sau la biroul achiziții al Primăriei Sânpaul.

Anunțul de licitație
Caietul de sarcini
Model de contract
Formulare editabile

 

Anunț - întreruperi curent
Anunț - întreruperi curent

Dată eveniment:  02.09.2021 |  Ora: 09

Conform saitului electrica: distribuție-energie.ro, unde sunt publicate întreruperile de curent, satele Berindu și Topa Mică din comuna Sânpaul sunt trecute pentru întrerupere curent în data de 02.09.2021 între orele 09 – 14. Pe acest sait se poate verifica periodic dacă sunt întreruperi, căutând Localitatea: Sinpaul, Județ: Cluj, Tip intrerupere: Planificate azi + 15 zile.

https://www.distributie-energie.ro/suport/intreruperi/

Anunț vânzare lemne
Anunț vânzare lemne

Dată eveniment:  15 septembrie 2021 |  Ora: 12:00

Primăria Comunei Sânpaul organizează în data de 15 septembrie, ora 1200, licitație deschisă cu strigare pentru vânzarea a 429,22 mc de lemn pe picior aflat pe culoarul autostrăzii transilvania. Informații despre licitație se pot găsi în documentele atașate sau la sediul primăriei, compartimentul achiziții. Vă așteptăm cu drag.

Anunțul licitației
Instrucțiuni pentru ofertanți
Caiet de sarcini
Formulare editabile
Act de punere în valoare
Model de contract
Proces-verbal de preselectie - 09 septembrie 2021

 

Anunț - Premiere 50 de ani de căsătorie
Anunț - Premiere 50 de ani de căsătorie

Dată eveniment:  25.08.2021 |  Ora: 08

În vederea premierii cuplurilor care, în anul 2021 împlinesc 50 de ani de căsătorie neântreruptă, cupluri care au domiciliul pe raza comunei Sânpaul, vă rugăm să ne transmiteți cererea și documente pe email: primaria@sanpaulcluj.ro, sau la sediul primăriei. Informații suplimentare la telefon 0264282810 sau 0752249143.

Anunț Electrica
Anunț Electrica

Dată eveniment:  18.08.2021 |  Ora: 08

ÎN DATA DE 18.08.2021 VA FI PAUZĂ DE CURENT ÎNTRE ORELE 8-16 ÎN COMUNA SÂNPAUL.

 

Anunț - Electrica
Anunț - Electrica

Dată eveniment:  13.08.2021 |  Ora: 08

Electrica furnizare a anunțat că: datorită lucrărilor de modernizare a liniei de medie tensiune,  Vineri, 13.08.2021, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă între orele 08 – 16, în satele Mihăiești, Berindu și Topa Mică.

Alimentarea cu energie electrică va mai fi întreruptă în data de 18.08.2021 tot între orele 08 – 16 în întreaga comună.

Anunț întrerupere furnizare apă
Anunț întrerupere furnizare apă

Dată eveniment:  11 august 2021 |  Ora: 10:30

Din cauza apariției unor avarii neprevăzute, Compania de Apă Someș S.A. și Primăria Sânpaul anunță locuitorii comunei că se sistează furnizarea apei potabile pentru o perioadă de 4-5 ore în data de 11 august 2021 începând cu ora 10:30.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele create.

ANUNȚ - CADASTRU GENERAL
ANUNȚ - CADASTRU GENERAL

Dată eveniment:  09.08.2021 |  Ora: 08

În urma ședinței susținută de către firma de topografie Total Business Land, care a fost desemnată prin licitație să facă cadastrul general în comuna Sânpaul, a fost anunțat modul de desfășurare a lucrărilor. Astfel în perioada următoare se vor face măsurători pentru terenul intravilan, urmând apoi extravilanul, se vor măsura pe exterior toate construcțiile existente, după terminarea unui sector se va afișa la sediul primăriei Sânpaul pentru consultare cu proprietarii care vor fi chemați pentru a semna și prezenta acte care îndreptățesc proprietatea. Fiecare caz va fi discutat în parte privind specificul lui.

 Măsurătorile vor începe din satul Șardu. Pentru buna desfășurare a lucrărilor vă rugăm să permiteți accesul personalului firmei pentru a efectua măsurătorile.

Pe parcursul lucrărilor vor mai avea loc ședințe pentru informare și consultare.

Anunț - Salubritate
Anunț - Salubritate

Dată eveniment:  04.08.2021 |  Ora: 07

Firma de salubritate COMUNAL ECO, a anunțat că datorită cantității mari de plastic, se va continua colectarea și mâine în satele Mihăiești, Topa și Berindu.

ANUNȚ - CADASTRU GENERAL
ANUNȚ - CADASTRU GENERAL

Dată eveniment:  04.08.2021 |  Ora: 10

Revenim cu invitația de a participa, MIERCURI, 04.08.2021 ORA 10, ÎN CĂMINUL CULTURAL DIN SATUL SÂNPAUL, la prima ședință de informare și consultare publică referitoare la cadastrul general. Ședința este pentru întreaga comună. Vă așteptăm!