Evenimente

Anunț de mediu
Anunț de mediu

Comuna Sânpaul, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism pentru Comuna Sânpaul. Prina versiune a planului poate fi consultată la sediul Primăria Comunei Sânpaul, sat Sânpaul nr. 195, Județul Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 0900-1400 și vineri între orele 0900-1300, din data de 12 mai 2022. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 31 mai 2022 la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bloc B9, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, email office@apmcj.anpm.ro.

Vă mulțumim.


Anunț - Cadastru General Satele Topa Mică și Sumurducu
Anunț - Cadastru General Satele Topa Mică și Sumurducu

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada 02.05 – 06.05.2022 și 09.05 – 13.05.2022, Luni - Joi între orele 10:00 - 15:00, Vineri 10:00 - 13:00, în sediul primăriei Sânpaul, se va realiza campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane(inclusiv păduri). Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii cu actele doveditoare ale imobilelor intavilane și extravilane din satele Topa Mică și Sumurducu!


Anunt privind semnarea documentațiilor de repoziționare a imobilelor cuprinse in tarlalele afectate de autostradă
Anunt privind semnarea documentațiilor de repoziționare a imobilelor cuprinse in tarlalele afectate de autostradă

                                                                     

                                                      ANUNȚ

 SC CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că:

         la data de 19.04.2022, între orele 10:00 - 13: invităm persoanele din tabelul        atasat, la Sediul Primariei Sânpaul, pentru semnarea documentațiilor de repoziționare a imobilelor cuprinse in tarlalele afectate de autostradă.

                                           Primăria Sânpaul

           Tabel nominal - Anunturi Evidenta repozitionare terenuri.pdf


Anunț - Cadastru General Satul Mihăiești
Anunț - Cadastru General Satul Mihăiești

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada  04.04 – 08.04.2022 și 11.04 – 15.04.2022, între orele 10:00 - 15:00, în sediul primăriei Sânpaul, se va realiza campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane(inclusiv păduri), din satul Mihăiești. Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii cu actele doveditoare ale imobilelor intavilane și extravilane din satul Mihăiești!


Colectare Deșeuri Electrice și Electronice
Colectare Deșeuri Electrice și Electronice


Hotărâri Consiliul Local

HCL 105 din 2021.pdf

HCL 104 din 2021.pdf

HCL 103 din 2021.pdf

HCL 102 din 2021.pdf

HCL 101 din 2021.pdf

HCL 100 din 2021.pdf

HCL 99 din 2021.pdf

HCL 98 din 2021.pdf

HCL 97 din 2021 .pdf

HCL 96 din 2021.pdf

HCL 95 din 2021.pdf

HCL 94 din 2021.pdf

HCL 93 din 2021.pdf

HCL 92 din 2021.pdf

HCL 91 din 2021.pdf

HCL 90 din 2021.pdf

HCL 89 din 2021.pdf

HCL 88 din 2021.pdf

HCL 87 din 2021.pdf

HCL 86 din 2021.pdf

HCL 85 din 2021.pdf

HCL 84 din 2021.pdf

HCL 83 din 2021.pdf

HCL 82 din 2021.pdf

HCL 81 din 2021.pdf

HCL 80 din 2021.pdf

HCL 79 din 2021.pdf

HCL 77 din 2021.pdf

HCL 78 din 2021.pdf

Proiecte de hotărâri