Anunț publicitar pentru modernizare iluminat public - actualizare 08.03
FOTO:

Anunț publicitar pentru modernizare iluminat public - actualizare 08.03


Primăria Comunei Sânpaul publică prezentul anunț publicitar pentru achiziționarea lucrărilor pentru investiția Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în UAT Sânpaul, Județul Cluj”, proiect finanțat prin Administrația fondului pentru Mediu. Ofertele se pot depune până la data de 08.03.2023, ora 1500, la sediul Primăriei, în plic închis, deschiderea fiind în aceeași zi, la ora 1600, perioada de execuție a lucrărilor fiind de 12 luni. Informații suplimentare și documentația se pot obține prin email la adresele achizitii@sanpaulcluj.ro sau primaria@sanpaulcluj.ro sau de la sediul primăriei. Vă rugăm urmăriți acest anunț pentru actualizări/clarificări.

Vă mulțumim. 

Anunț publicitar lucrări IP
Clarificarea nr. 1 - 07.03.2023
Proces-verbal de vizualizare oferte depuse - 08.03.2023